Welcome to ~China Xiaoxuan International Trading Limited,Tel:+86 17721203637

CONTACT US

+86 17721203637

+86 17721203637
Michael Niu
michael.niu@shyuumu.com
No. 69 Qianjin Road, Baipu Town, Rugao City, Jiangsu Province, Nantong, Jiangsu, China

CopyRight © 2017 China Xiaoxuan International Trading Limited All Rights Reserved
Tel:+86 17721203637
Contact:Michael Niu(+86 17721203637)
Email:michael.niu@shyuumu.com
Add:No. 69 Qianjin Road, Baipu Town, Rugao City, Jiangsu Province, Nantong, Jiangsu, China

Reservation

  • 刷新验证码
  • Scan the qr codeClose